ACHTERGROND

Kinderen
Bezig zijn in een natuurlijke omgeving is goed voor kinderen. Het stimuleert een goede ontwikkeling van hun zintuigen, cognitieve vaardigheden en creativiteit. Dit geldt zowel voor kinderen zonder als kinderen met een beperking. Daarbij hebben kinderen plezier in het beleven van de natuur. Das & Co wil graag een bijdrage leveren aan het welzijn van kinderen door natuurbelevingprogramma’s aan te bieden die kinderen stimuleren om op ontdekking te gaan in de natuur en op een speelse wijze de natuur te beleven. Daarbij wil Das & Co er aan bijdragen dat kinderen, door het opdoen van natuurervaringen, gestimuleerd worden zorgvuldig met de natuur om te gaan. De natuurbelevingprogramma’s van Das & Co zijn sterk gericht op ‘doen’ en ‘beleven’, met als uitgangspunt het ervaringsgericht leren.  

Bedrijven en organisaties
Das & Co wil bedrijven en organisaties die natuur op en rond hun locatie willen inzetten ten behoeve van kinderen, ondersteunen. Wij richten ons op ondernemers in de multifunctionele landbouw in de sectoren zorg, agrarische kinderopvang, recreatie & toerisme en boerderijeducatie. Ook basisscholen, buiten- en naschoolse opvang kunnen bij Das & Co terecht voor natuurbelevingprogramma’s op maat. Door de natuurbelevingprogramma’s van Das & Co vergroten bedrijven en organisaties hun mogelijkheden om natuur in te zetten ten behoeve van kinderen.

 

Foto 2009 002.jpg
Foto 2009 006.jpg
sv_9_2.jpg
sv_3_2.jpg